چه فعالیت‌هایی برای هشیاری مغز مفیدند؟

با استفاده بیشتر از حواس پنجگانه مغزتان فعال‌تر خواهد شد، سعی کنید بوهای مختلف را استشمام کرده و به آنها توجه کنید، از وقتی چشم‌هایتان را باز می‌کنید با دقت بیشتری نسبت به روزهای قبل اطراف خود را نگاه کنید.
معصومه تغاء-فوق تخصص مغز و اعصاب در روزنامه ایران در پاسخ به این سئوال نوشت:برای هشیاری مغزتان می‌توانید کارهایی بسیار ساده انجام داده و نتایج مثبتی بگیرید، از همین فردا شروع کنید، در نخستین قدم کارهای روزمره را به نوع دیگری انجام دهید، به عنوان مثال اگر اجسام را همیشه از بالا به پایین نگاه می‌کردید از این به بعد مسیر نگاهتان را تغییر داده و از پایین به بالا اشیا را نگاه کنید یا اگر با دست راست مسواک می‌زنید سعی کنید این کار را با دست چپ انجام دهید، با چشم بسته دوش بگیرید، اگر اول لباستان را عوض می‌کنید بعد موهایتان را شانه می‌زنید از فردا صبح دقیقاً برعکس این کار عمل کنید، صندلی خود را روی میزغذاخوری تغییر دهید و جای دیگری بنشینید.
با استفاده بیشتر از حواس پنجگانه مغزتان فعال‌تر خواهد شد، سعی کنید بوهای مختلف را استشمام کرده و به آنها توجه کنید، از وقتی چشم‌هایتان را باز می‌کنید با دقت بیشتری نسبت به روزهای قبل اطراف خود را نگاه کنید.
اگر برای خرید لباس یا لوازم خانه به فروشگاه می‌روید به همه چیز با دقت بیشتری نسبت به روزهای قبل نگاه کنید و در طول روز سعی کنید با دیگران ارتباط بیشتری برقرار کنید زیرا ارتباط نداشتن با دیگر افراد روی ذهنتان تأثیر منفی می‌گذارد.

منبع : روزنامه ایران
520
مطـالــب مرتـبــــط را بخوانید