کودکان با تشویق انگیزه می‌گیرند

تشویق، خستگی و نومیدی را از کودک دور می‌سازد، او را نسبت به هدف و راهی که انتخاب کرده امیدوار می‌سازد.

دکتر مشیت محمدزاده متخصص اعصاب و روان در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: بدون هیچ تردیدی، یکی از مهم‌ترین و کارآمدترین ابزارهای تربیتی، تشویق کردن است. از آنجا که کودک تمایل بسیار زیادی به جلب توجه و تأیید شدن دارد، به تشویق و تحسین واکنش مثبت نشان می‌دهد و به او اطمینان خاطر می‌دهد که مورد توجه قرار گرفته است. پس تشویق کردن، نه تنها موجب تقویت و پرورش رفتارهای مثبت می‌شود بلکه آرامش و نشاط کودک را در پی خواهد داشت.

وی با اشاره به افزایش رفتار مثبت و مناسب در کودک و کاهش رفتار نامناسب بیان کرد: برای افزایش رفتار مثبت و کاهش رفتار نامناسب باید ابتدا قوانین مربوط به آن رفتار را وضع کنیم و سپس اجرای آن را با تشویق و توجه همراه کنیم. به عنوان مثال اگر کودک هیچ گاه کمکی نمی‌کرد، هنگامیکه کمک یا عمل پسندیده‌ای انجام می‌دهد، او را تشویق کنید.

وی ادامه داد: جایزه و تشویق کردن نکاتی هست که متناسب با سن کودک باشد.

این متخصص اعصاب و روان تأکید کرد: ذات انسان به گونه‌ای است که وقتی در انجام امور مورد تشویق قرار می‌گیرند، معمولاً در صدد برمی‌آیند تا آن امور را بهتر انجام دهند. بدون تردید، تشویق و ترغیب از مهم‌ترین رکن‌های روانشناسی تربیتی و عامل مؤثر در تحریک انگیزه پیشرفت و عملکرد فرد محسوب می‌شود.

وی همچنین اظهار کرد: تشویق مناسب است اما تشویقی که عادت نشود، همان طور که می‌دانید تشویق برای ایجاد رفتارهای مثبت بسیار مفید است، اما تا زمانی که رفتار مثبت ایجاد شود و ثبات پیدا کند؛ به گونه‌ای که در صورت اطمینان از ثبات این رفتار تشویق را از حالت مداوم و پیوسته خارج کنید. در واقع تشویق‌های کلامی و غیرکلامی خود را به تدریج با فاصله زیاد انجام دهیم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: با تشویق، استعدادهای کودکتان را شکوفا کنید. انجام دادن رفتارهای مطلوب، نیازمند داشتن انگیزه‌ای قوی و مؤثر است. انگیزه‌ها به نوع درونی و بیرونی تقسیم می‌شوند و به طور معمول، برای کودکانی که انگیزه درونی جهت انجام دادن رفتارهای مناسب ندارند، تشویق می‌تواند حرکتی برای ایجاد این انگیزه برای کودک شود.

منبع : سایت شفاف
514
مطـالــب مرتـبــــط را بخوانید