کیسه کشیدن در حمام بدن را گرم و تر می‌کند


کیسه کشیدن در حمام بدن را گرم و تر می‌کند

یک کارشناس طب سنتی گفت: آهنگری یا ریخته گری و نانوایی بدن را به سمت گرمی و خشکی سوق می‌دهد؛ کیسه کشیدن در حمام بدن را گرم و تر می‌کند, ماهیگیری و ملوانی بدن را سرد و تر می‌کند و کشاورزی بدن را سرد و خشک می‌کند. به گزارش شفا آنلاین : ورزش از دیدگاه طب سنتی بسیار توصیه شده است چرا که ورزش راهی برای دفع مواد زائد بدن است از دیدگاه ابوعلی سینا ورزش از مهمترین تدابیر حفظ سلامتی است. سید جواد علوی کارشناس طب سنتی اظهار داشت: ورزش از لحاظ کیفیت به سه دسته سخت و دشوار, آسان و میانه تقسیم بندی می‌شود. به گفته وی ورزش سخت و دشوار مانند بار برداشتن, کشتی گرفتن سخت که این گونه کارها در زات خود سخت و دشوار است ولی کارهایی مانند طبل زدن که به بدن فشار زیادی وارد می‌شود در زات خود سخت و دشوار نیست. این کارشناس طب سنتی ادامه داد: ورزش آسان مانند سواری کردن بدون تاخت, راه رفتن و پیاده روی, ماساژ است همچنین ورزش میانه مانند بازی با چوگان است.علوی افزود: ورزش از نظر کمیت به سه دسته تقسیم می‌شود. اول اینکه ورزش فراوان انجام شود, ورزش کم انجام شود و در نهایت ورزش در اعتدال نه زیاد و نه کم صورت گیرد. وی درباره اثرات مثبت ورزش عنوان کرد: ورزش برای فعال کردن حرارت غریزی, تحلیل فضولات بدن و پاکسازی و باز کردن منافذ بدن مفید است همچنین ورزش برای استوار کردن و توانمند کردن بدن بسیار اهمیت دارد. این کارشناس طب سنتی بیان کرد: گاهی شغل و حرکات بدن از جهات دیگر بر بد اثر می‌گذارد در اینجا باید اشاره کنم که ورزش فقط دویدن یا ورزش‌ها باشگاهی نیست, نگاه کردن به خطوط ریز هم نوعی ورزش برای چشم است حتی آواز خواندن نوعی ورزش برای تقویت حنجره است و مطالعه کردن ورزش برای تقویت ذهن محسوب می‌شود.علوی ادامه داد: آهنگری یا ریخته گری, نانوایی بدن را به سمت گرمی و خشکی سوق می‌دهد؛ کیسه کشیدن در حمام بدن را گرم و تر می‌کند, ماهیگیری و ملوانی بدن را سرد و تر می‌کند و کشاورزی بدن را سرد و خشک می‌کند

منبع : www.tim.ir
567
مطـالــب مرتـبــــط را بخوانید