گرد و غبار خانه درباره شما چه می گوید!


گرد و غبار خانه درباره شما چه می گوید!

در گرد وغبار خانه باغ وحشی با تنوع فوق العاده میکروبها نهفته است . دانشمندان در پی آن هستند که بفهمند در هرخانه با توجه به افرادی که در آن زندگی می کنند چه تجمعات میکروبی وجود دارد.

محقق دانشگاه University of Colorado at Boulder در رشته اکوسیستم میکروبی می گوید که خانه ما یک اکوسیستم است و ما با انواع میکروارگانیسم ها زندگی می کنیم. این میکروب ها می توانند به سلامتی ما آسیب وارد کنند.

دانشمندان گرد و غبار داخل و خارج 1200 خانه در امریکا را مورد ارزیابی قرار دادند. آنها تعیین نوع میکروارگانیسم ها را بر اساس توالی DNA انجام دادند . از مجموع گردو غبارها 125000 باکتری و 72000 نوع قارچ شناسایی شدند. درجه حرارت و رطوبت هوای داخل و خارج در فلور میکروبی تاثیر داشتند. همچنین وجود حیوان خانگی نیز نقش موثری داشت. اغلب میکروب های یافت شده را اینوکوکوس ها (innocuous) تشکیل می دادند و برخی از انواع فلور میکروبی هم مفید ارزیابی گردیدند و البته برخی از آنها سبب ایجاد آلرژی می شوند. نتایج این مطالعه بصورت مقاله در تاریخ 26 آگوست سال 2015 در مجله   journal Proceedings of the Royal Society B به چاپ ر سیده است .

منبع : سلامت دیجیتال
359
مطـالــب مرتـبــــط را بخوانید