یافته ای جدید از تفاوت قلب مردان و زنان

 

زنان و مردان در بسیاری از موارد با یکدیگر متفاوت هستند اما یافته های اخیر محققان نشان می دهد که آناتومی قلب آنها نیز با یکدیگر متفاوت است.

این تحقیق که برروی 3000 نفر به مدت 10 سال با سنین بین 84-45 سال انجام شده که در زمان شروع مطالعه هیچ کدام بیماری قلبی عروقی نداشتند ودر20 اکتبر 2015 در مجله  journal Radiology چاپ شد نشان داد که قلب زنان و مردان متفاوت از هم رشد می کنند.

در مردان ماهیچه های اطراف حفره ها با افزایش سن بزرگتر و ضخیم تر می شوند،اما در زنان اندازه این ماهیچه ثابت مانده و یا ممکن است کم شود.

این یافته این نکته را تایید می کند که پاتوفیزیولوژی بیماری های قلبی در مردان و زنان متفاوت است. این تحقیق نشان داد که اگر چه میزان heart’s filling capacity در هردو جنس کم می شود ، اما این میزان در زنان بیشتر است.

منبع : سلامت دیجیتال
575
مطـالــب مرتـبــــط را بخوانید