8 دلیل برای اینکه تنها خرید کردن بهتر است

افرادی که عاشق خرید کردن هستند فرض می شود این عمل برایشان باید یک هنر باشد. آنها تکنیهایی برای یافتن بهترین معامله دارند، با دقت بهترین زمان را به خرید اختصاص می دهند، و دارای قدرتی فوق بشری هستند تا بتوانند همه کیسه های خرید را به خانه برسانند. آنها همچنین می دانند که وقتی اسم خرید می آید، بهترین کار این است که تنها برای این کار بروند.

گشتن توی پاساژها و مغازه ها با افراد خانواده و دوستان کار جالبی است. و یکی از مزایای آن این است که افراد دیگر هم می توانند در حمل ساک های خرید بهتان کمک کنند.
اما به خاطر این هشت دلیل بهتان می گوییم که تنها به خرید بروید:

1- شما از برنامه خودتان پیروی می کنید
شما فقط چند ساعت وقت می گذارید و می توانید در مدت زمان کمتری خرید خوبی داشته باشید. مجبور نیستید برای خرید کردن دیگران هم وقتتان را تلف کنید.


2- شما می توانید در هر مغازه ای هرقدر می خواهید بمانید

هرآدمی به مغازه های خاصی علاقه دارد. وقتی با افراد دیگر هستید نمی توانید آنها را مجبور کنید در مغازه ای که مورد نظر شماست معطل شوند و یا شاید مجبور شوید وقتتان را در مغازه هایی که کاری با آنها ندارید تلف کنید. اینها به نظرتان استرس زا نیست؟

3- کسی نیست که شما را به شک بیندازد که جنسی را بخرید یا نخرید
فرض کنید جلوی یک مغازه تخفیف 50 درصدی کتانی می بینید! اگر ببینید این کفش ها پایتان را اذیت می کنید در برابر وسوسه خرید مقاومت می کنید. اما دوستتان که فقط جذب زیبایی کفش ها شده بهتان اصرار می کند کفش ها را بخرید.  از طرف دیگر اگر چیزی ببینید که واقعا به آن نیاز دارید، ولی دوست شما از آنها خوشش نیاید می تواند روی تصمیم گیری شما تاثیر بگذارد.

4- و کسی نیست که در موردتان قضاوت کند
گاهی اوقات دلتان نمی خواهد کسی بهتان یادآوری کند پولی که برای لباس جدید پرداخت کرده اید باید برای اجاره خانه کنار می گذاشتید؛ درسته؟!


5- یک مزیت مهم: حواستان پرت نمی شود.

6- مجبور نیستید لباسی که پروو کرده اید را به دیگران نشان دهید
وقتی که در اتاق پروو در حال پوشیدن لباس هستید؛ این جمله معمولا اعصاب خرد کن است: بیا بیرون تا من هم ببینم!

7- یا اینکه مجبور می شوید انتخاب ها یا ایرادگیری های همراه خود را تماشا کنید
شاید ناراحت نشوید، اما گاهی اوقات شنیدن ایرادگیری ها و یا نظرات بی پایان دوستتان که از اتاق پروو بیرون می آید خسته کننده می شود.


8- مدام باید به یکدیگر زنگ بزنید

آیا از بعضی مغازه هایی که دوستتان علاقه دارد متنفرید؟ مساله ای نیست هرکس می تواند به مغازه مورد علاقه خود برود. منتها به دفعات زیاد دوست خود را گم کرده و مدام باید به هم تلفن بزنید.

منبع : ileev.com
629
مطـالــب مرتـبــــط را بخوانید