فناوری نانو برای ارتقای تشخیص سرطان

دانشمندان آمریکایی فناوری جدیدی را برای شناسایی نشانگرهای زیستی سرطان به شکل اسیدهای نوکلئیک که اجزای سازنده همه موجودات زنده هستند، طراحی کرده‌اند.
آدام هال، دانشیار مهندسی پزشکی‌زیستی در مرکز پزشکی ویک‌فارست باپتیست اظهار کرد: ما این دستاورد را به عنوان یک آزمایش تشخیصی غیرتهاجمی خط اول برای شناسایی همه چیز از سرطان گرفته تا ویروس ابولا تصور می‌کنیم. اگرچه هنوز در مراحل بسیار ابتدایی فناوری قرار داریم، اما در نهایت می‌توانیم این آزمایش را با استفاده از چند قطره خون اجرایی کنیم.
اسیدهای نوکلئیک از زنجیره‌ها یا توالی‌های پایه تشکیل شده که از چند عدد تا چندین میلیون عنصر امتداد دارند. نظم دقیقی که این پایه‌ها حتی در مسافت‌های کوتاه بر اساس آن شکل گرفته‌اند، بشدت با عملکرد آن‌ها مرتبط است و از این رو می‌تواند به عنوان نشانگرهای مستقیمی از آنچه در درون سلول‌ها و بافت‌ها می‌گذرد، مورد استفاده قرار گیرد.
برای مثال، طول یک خانواده از این اسیدهای نوکلئیک موسوم به میکروآران‌ای‌ها تنها 20 پایه بوده اما می‌تواند نشانگر طیف وسیعی از بیماری‌ها از جمله سرطان باشند.
در روش جدید، از نانوفناوری برای تعیین حاضر بودن یک توالی خاص اسید نوکلئیک هدف در یک ترکیب و تعیین کمیت آن از طریق یک نشانگر الکترونیکی ساده استفاده می‌شود.
در این تحقیق که در مجله Nano Letters منتشر شده، دانشمندان ابتدا نشان دادند که فناوری مذکور می‌تواند بطور موثری یک توالی خاص را در میان زمینه‌ای از اسیدهای نوکلئیک رقیب شناسایی کند و سپس تکنیک خود را بر روی یک میکروآران‌ای خاص موسوم به mi-R155 که نشانگر سرطان ریه در انسان است، اعمال کردند.
منبع : ایسنا
460
مطـالــب مرتـبــــط را بخوانید